TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o polityce cookies [close]
REGULAMIN

Regulamin sprzedaży usług na stronie internetowej www.zielony-romanow.pl Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży i płatności elektronicznych przy korzystaniu z usługi.

  1. Organizatorem Usługi jest:

  Feel The Web Marcin Daszkiewicz

  ul. Przewodnia 11

  93-419 Łódź

  NIP: PL7752487706

  Regon: 100587166

  tel. (42) 209-34-76

  e-mail: biuro@feeltheweb.pl zwany dalej (Feel The Web).

  2. Zakres Usług świadczonych przez Feel The Web polega na:
  sprzedaży powierzchni reklamowych m.in. w formie płatnych ogłoszeń.
  3. Przed dokonaniem zakupu każdy Klient powinien zapoznać się z regulaminem sprzedaży i zaakceptować jego postanowienia
  4. Klientem Feel The Web może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna.
  5. Niedopuszczalne jest umieszczanie w reklamie i ogłoszeniach treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, naruszających dobre obyczaje, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc; jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.
  6. Niedopuszczalne jest umieszczenie reklamy stanowiącej niedozwoloną reklamę bądź reklamę naruszającą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Za treść reklam i ogłoszeń odpowiedzialność ponosi wyłącznie Klient.
  8. Feel The Web zastrzega sobie prawo do usuwania reklam i ogłoszeń naruszających w/w postanowienia w przypadku uzyskania informacji o prawdopodobnym naruszeniu prawa. W przypadku usunięcia przez Feel The Web reklam, uiszczone przez Klienta wynagrodzenie z tytułu umieszczenia reklam i ogłoszeń nie podlega zwrotowi.
  9. Cennik za świadczone Usługi umieszczony jest na stronie internetowej www.zielony-romanow.pl
  10. Reklamacje Klienta dotyczące płatności w serwisie rozpatruje firma Dotpay za pośrednictwem Feel The Web.
  11. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej listem poleconym, pocztą kurierską lub poprzez e-mail. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przynajmniej: numer, kwotę, datę transakcji, imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz określenie stwierdzonej nieprawidłowości.
  12. Reklamację należy złożyć w ciągu 30 dni od daty płatności. Kupującemu zostanie udzielona odpowiedź pisemna w przeciągu 7 dni roboczych od daty odebrania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach, spowodowanych wymogiem uzyskania innych potwierdzeń lub dokumentacji transakcji, odpowiedź zostanie udzielona pisemnie w terminie do 30 dni od daty odebrania reklamacji.
  13. W przypadku nieprawidłowego wybrania numeru telefonu bądź wpisania złej treści wiadomości SMS, Reklamacje Klienta dotyczące płatności nie będą rozpatrywane.
  14. Feel The Web nie gromadzi danych osobowych Klienta w innych celach, niż do realizacji świadczonych usług wymienionych w pkt 2. Dostarczenie danych Klienta do bazy danych osobowych następuje za pośrednictwem internetu z wykorzystaniem oprogramowania Dotpay, w stosunku, do którego Dotpay przysługują prawa. Dotpay zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych osobowych w celach innych niż związanych z realizacją płatności. Dane osobowe nie są udostępniane nieuprawnionym podmiotom i nie są przetwarzane w celach marketingowych Dotpay.

Rozliczenia transakcji sms'owych, kartą kredytową i e-przelewem

przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

Dotpay

Możliwość komentowania jest wyłączona.

GALERIA OSIEDLA
obr
ATRAKCJE KULTURALNE
obr
MAPA OSIEDLA
obr
KONTAKT

Redakcja Serwisu Internetowego


Łódź, ul. Romanowska 55A

tel. 690 013 557

kontakt@zielony-romanow.pl

REKLAMY